Keskusta

 Kuvahaun tulos haulle pietarsaari        Kuvahaun tulos haulle pedersöre    Kuvahaun tulos haulle uusikaarlepyy

 https://www.facebook.com/PietarsaariKeskusta

Ennakkoäänestys on alkanut 17.1.2018.
Äänestä Matti Vanhasta nro 4.

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uuutta Vuotta 2018!
God Jul och Gott Nytt År 2018!

 

3.12.2017

Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry Centerns lokalförening i Jakobstad rf syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi 2018 valittiin                                                      Veikko Kuusela ja varapuheenjohtajaksi Sami Koskinen.                                          Johtokunnanjäseniksi
Minna Ingram,
Leena Isosomppi,
Sari Klemola, 
Juha Konttila,
Pentti Silvennoinen, ja
Olav Sund.

 

Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry
Centerns lokalförening i Jakobstad rf

Syyskokous sunnuntaina 3.12.2017 klo 17.00 ABC Pietarsaari 
Sääntömääräiset asiat
Johtokunta

 

18.8.2017

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin
Toiminjohtaja Erkki Hänninen jää eläkkeelle.
Kiitos Erkille!
Maanantaina 21.8.2017 aloittaa uusi Toiminjohtaja Jirka Hakala.
https://twitter.com/jirkahakala?lang=fi
https://www.facebook.com/jirka.hakala

 

10.4.2017

KIITOS äänestäjille, vaalityötä tehneille ja ehdokkaille.
Onnittelut valituksi tulleelle Pentti Silvennoiselle.
Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry
Centerns lokalförening i Jakobstad rf

 

 

https://www.huolenpitoa.fi/suomeksi/kuntavaalit-17

Suomen Keskustan kuntavaaliehdokkaat 2017 Pietarsaaressa

124  Nicole Haglund             Opiskelija, studerande
125  Sari Klemola                  Tuotantotyöntekijä, produktionsarbetare
126  Juha Konttila                 Apteekkari, Apotekare
127  Esa Koskela                    Ympäristösuunnittelija, miljöplanerare
128  Sami Koskinen              Myyntijohtaja, försäljningschef
129  Veikko Kuusela             Yrittäjä, Företagare
130  Sirpa Salmela                Lastentarhanopettaja, barnträdgårdslärare
131  Pentti Silvennoinen    Opetusneuvos, eläkeläinen, undervisningsråd, pensionär

 

Luodossa

52   Minna Ingram     IT-chef, IT-päällikkö

53  Darren Ingram     kommunikationskonsult, redaktör

 

Vahva ihmisten ja yrittämisen Pietarsaari

Pietarsaaren strategian mukaisesti kaupunkilaisille taattava mahdollisimman hyvät palvelut molemmilla kielillä viihtyisässä ja yrittämistä tukevassa merenrantakaupungissamme.

TALOUS

Kaupungin talous on pidettävä vakaalla pohjalla ensisijaisesti yritystoimintaa houkuttelemalla kaupunkiin. Työn ja toimivien palvelujen kautta syntyy vakaus ja hyvinvointi kaikille kaupunkilaisille.

Palvelujen tarjonta on pidettävä mahdollisimman korkealla tasolla ottaen huomioon talousarviopäätökset ja kilpailukykyisyys naapurikuntiin.

Mahdolliset taloudelliset säästöt on pystyttävä perustelemaan henkilökunnalle. Valtuustokauden alussa haettava kaikkien valtuustoryhmien yhteinen näkemys kaupungin taloustavoitteille 2018-20.

YRITYSTOIMINTA JA TYÖPAIKAT

Yritystoiminnalle on luotava paremmat toimintamahdollisuudet. Kaupungin pidettävä yrittäjiin säännöllisesti yhteyttä. Pienten ja keskisuurten yritysten perustamiseen luotava myönteiset asenteet kaikissa kaikilla hallinnon aloilla.

Työttömyyden poistamiseksi ja torjumiseksi kaupungin on haettava uudenlaisia, ihmisiä tukevia ratkaisuja.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettaviksi, kaupungin on huolehdittava asukkaidensa hyvinvoinnista. Ennaltaehkäisevä toiminta on nostettava käytännön kärkihankkeiksi.

KOULUTUSPALVELUT

Koulutuspalvelut on suunniteltava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluopetukseen saakka sekä suomen- että ruotsinkielisille. Pidämme nykyistä lukioratkaisua erittäin myönteisenä ja toivomme samankaltaista ratkaisua myös perusopetukseen. Lähikoulun tulee olla lähtökohtana. Tuemme kielikylpytoimintaa ja ruotsin kielen opiskelun aikaisempaa aloittamista perusopetuksessa. Näin toimimalla taataan kaupunkilaisten elävä kaksikielisyys. Suomenkielisten nuorten ilmaiset koulumatkat ammatillisiin oppilaitoksiin Kokkolaan on taattava.

KULTTUURI JA LIIKUNTA

Kulttuuri ja liikunta lisäävät hyvinvointia ja ehkäisevät sairauksia ja syrjäytymistä.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus esim. iästä, vammasta, kielestä tai kulttuuritaustasta riippumatta harrastaa ja nauttia kulttuurista. Monipuolisia kulttuuripalveluja eri ryhmille kehitettävä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Nuorten liikunta- ja kulttuuritilat pitäisi vapauttaa vuokrista silloin, kun ei ole kyse maksullisista yleisötapahtumista.

Ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä tukevien palvelujen (esim. jumpat, uinti, liukuesteet) tulisi olla maksuttomia.

Pietarsaaren on tuettava kulttuurimatkailun, yleensä matkailun, edistämistä, koska siihen on erinomaiset edellytykset toiminnan ja kaupunkimiljöön puolesta.

TONTIT, ASUIN- JA VIHERALUEET

Tontteja asumista ja yritystoimintaa varten on lisättävä ja markkinoitava jatkuvasti. Asuinalueita kehitettäessä kiinnitettävä huomiota viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja aktiivisiin liikkumismahdollisuuksiin. Kaupungin ostettava tonttimaata tuleviksi vuosikymmeniksi.

TURVALLINEN KAUPUNKI

Kaavoituksen, liikennejärjestelyjen ja valaistuksen avulla luodaan turvallista ympäristöä kaikenikäisille.

Toiseen kohdistuvassa kiusanteossa ja vahingoittamisessa on oltava nollatoleranssi.

KESTÄVÄ KEHITYS – ENERGIA, LUONTO JA ILMASTO

Keskusta on sitoutunut kestävään kehitykseen, joka ulottuu tuleville sukupolville. Kaupungin kiinnitettävä huomiota energian ekologisuuteen, luonnonvarojen käyttöön ja luontoarvojen säilymiseen, sekä ilman puhtauteen hankinnoissa, kaavoituksessa ja muissa ratkaisuissa.

Keskustan tavoite on muun muassa Pyöräilevän Pietarsaaren edistäminen asenteellisesti ja kaavoituksessa.

Tulevaisuuden elinolosuhteet ja asenteet luodaan lapsille tänään! Meidän aikanamme!

 

 

Syyskokouksen 24.10.2016 kannaotto.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATU JA SAAVUTETTAVUUS TAATTAVA EDELLEEN

Toisen asteen ammatillinen koulutus on nyt myllerryksessä. Koulutuksesta on leikattu ja uudet opetusmenetelmät ja koulutuksen rahoitus ovat tulossa 2018 alkaen.

Opetus on entistä enemmän siirtymässä aidoille työpaikoille ja rahoitus tulee perustumaan opiskelijoiden työllistymiseen ja koulutuksen läpäisyyn eli missä ajassa opiskelija suorittaa tutkinnon. Vain noin 50 prosenttia tulee perusrahoituksesta. Opiskelua mitataan osaamisen eikä opiskeluajan perusteella.

Allekirjoittaneiden mielestä opiskelijoiden ja yritysten kannalta keskeisintä tulee olla laadukas ja nuoren henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiva opetus, jotta oppilaitoksista valmistuisi osaavia ja motivoituneita ammattityöntekijöitä eri aloille.

Toiseksi laadukas koulutus yleisiin ammatteihin on voitava saavuttaa kohtuullisella etäisyydellä kotipaikasta. Harvinaisemmissa ammateissa joihinkin ammattioppilaitoksiin keskittäminen voi olla laadun takia tarpeellista.

Opiskelija, laadukas koulutus ja yritysten työvoimatarve on voitava nykyistä tarkemmin ennakoida, vaikka koulutus sinällänsä on myös itseisarvoista.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPedu maksaa opiskelijoiden koulumatkatuen omavastuuosuudet edelleen vuonna 2017, mikä on erittäin hyvä asia Pietarsaaren seudun opiskelijoille ja kaikkien muidenkin kuntien opiskelijoille. Näin koulutuksen saatavuus paranee ja toisaalta pitkästä matkasta aiheutuvat muut asiat kompensoituvat.

Pietarsaaren seudun suomenkielisten monipuolinen ammattiopetus on järjestetty 1960-luvulta alkaen Kokkolassa. Tämä on viisas järjestely, koska esimerkiksi Pietarsaaren nuorten ikäluokka, noin 70-80 nuorta, on liian pieni järjestää monipuolista ammattikoulutusta. Ikäluokasta jo osa menee lukioon tai toisille paikkakunnille.

Keskustan Pietarsaaren yhdistys toivoo, että KPedu ja ruotsinkielinen Optima jatkossakin tarjoavat monipuolista ja laadukasta ammattikoulutusta, mikä olisi mahdollisimman helposti saavutettavissa, kun digitaalisuus ja työssäoppiminen tulevat arkipäiväksi. Toivomme myös, että pietarsaarelaiset yritykset tarjoavat työssäoppimispaikkoja ja ottavat nykyistä enemmän työntekijöitä oppisopimuskoulutuksella.

Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry
Centerns lokalförening i Jakobstad rf

 

 

Syyskokous pidettiin 24.10.2016.
Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry Centerns lokalförening i Jakobstad rf
syyskokouksen henkilövalinnat johtokuntaan vuodelle 2017
Puheenjohtaja Veikko Kuusela
Varapuheenjohtaja Minna Ingram
Sihteeri Leena Isosomppi
Muut johtokunnan jäsenet
Juha Konttila
Sirpa Salmela
Pentti Silvennoinen
Olav Sund
Teija Östman

28.1.2016

OLISIKO AIKA KUUNNELLA ASIAKKAITA?

Kaupungin päättäjille ja muillekin on vuoden verran tullut viestejä Ruusulehdon koulun oppilaiden vanhemmilta ja tutuilta. Nyt kiihtyvään tahtiin, koska kaupungin koulurakenneasia on tulossa valtuustokäsittelyyn.

Kouluasioissa kaupungin asiakkaita ja menojen maksajia ovat vanhemmat. Heidän toiveitaan tuli kuunnella herkällä korvalla, koska heillä on ruohonjuuritasolla paras asiantuntemus koulunkäyntiasioista: etäisyyksistä, vaarallisesta koulutiestä, muista pelkoa aiheuttavista asioista koulun seinien ulkopuolella ym.

Pietarsaaren koulurakenneasiat ovat pyörineet jo pitkään kielikylpykoulun ongelmista johtuen. Kielikylpykoulu on ottanut niskalenkin tavallisesta perusopetuksesta, vaikka tilanteen pitäisi olla toisin.

Nyt kielikylpykoulun takia koko normaali perusopetus aiotaan panna liikkeelle ja ahtaalle. Paremminkin kannattaisi vielä kerran miettiä, onko isot koulurakennusinvestoinnit järkeviä, kun kielikylpy voisi toimia hajautetusti.

Vanhemmat ovat toivoneet Ruusulehdon koulun säilyttämistä järkeviin syihin vedoten. Siksi heidän kanssaan pitäisi käydä asiallista vuoropuhelua. Molempien kieliryhmien lähikoulut ovat olleet Pietarsaareen muuttaneille yksi suurimpia asioita, joiden perusteella on tänne asettauduttu ja asunto rakennettu. Pietarsaaresta puuttuu myös toimiva julkinen liikenne, johon suuremmissa kaupungeissa asuneet ovat tottuneet. Niinpä monien tänne muuttaneiden mielestä Pietarsaaren tarjoamaa luksusta on ollut nimenomaan lähikoulut ja hyvin toimiva päivähoito sekä lasten pääsy harrastuksiin.

Mikäli koulut ainoastaan kustannussyistä keskitetään, seurauksena on lisääntyvä lapsiperheiden lähteminen täältä pois. Lähikoulut turvallisine kouluteineen luovat viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

Onko Pietarsaarella varaa luopua lapsiperheistä, kun jo muutenkin kaupungin väestö ilman maahanmuuttajia vähenee lähes 400?

Österbottens Tidning -lehden 28.01.2015 mukaan Anna-Maja Henriksson (SFP) haluaa Länsinummen koulun ruotsinkielisille.

EMME OLE VALMIITA LUOPUMAAN LÄNSINUMMEN KOULUSTA. 

Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry.

 

Kaupunginjohtaja Pietarsaareen

Pietarsaaressa valitaan kaupunginjohtajaa. Kaupunkilaiset ja kaupunginvaltuusto eivät tunnu tietävän asiasta mitään muuta, kuin lehdissä on ollut hakuilmoitus ja siihen on tullut yksi hakemus.
Lehtienpalstoilla on ollut kirjoituksia, että jokin pieni salainen ryhmä valitsee itselleen sopivaa juoksupoikaa.
Jos kaupunginvaltuusto siunaa kyseisen ryhmän valinnan, tuleva kaupunginjohtaja ei nauti kaupunkilaisten luottamusta ja tehtävän hoitaminen voi osoittautua mahdottomaksi.
Kyllä kaupunginjohtajaksi pyrkivien pitää kestää avoin valintaprosessi ja olla kaupunginvaltuuston jäsenten haastateltava, sekä kaupunkilaisten arvioitavana ennen valintaa.
Kaupunginjohtaja on virkamies, joka johtaa kaupunkia, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto joko määräajaksi tai toistaiseksi. Kaupunginjohtaja on virkasuhteessa kaupunkiin.
Kaupunginjohtajan tehtävät ja valinta on määritelty kuntalain pykälässä 24.
Kesäkuussa 2008 tehdyn Kansalaismielipide ja kunnat -tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat valita kunnanjohtajan suorilla vaaleilla. Kuntalaiset haluavat vaikuttaa myös valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien valintaan.
Ehdotankin, että kaupunginvaltuusto laittaa kaupunginjohtajan viran uudestaan hakukuun ja hakemukset käsitellään avoimesti.
Kysymyksessä on myös kaupunginvaltuuston uskottavuus.

11.01.2016
Veikko Kuusela
Puheenjohtaja
Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ry
Centerns lokalförening i Jakobstad rf